korp! Fraternitas Estica

On vendadest meil lahkund

On vendadest meil lahkund üks siit ilmast
Ja suikund rahu unesse.
Siis leinapisar veereb meie silmast
Veel venna vaikse hauasse.
:,: Me pisarail rahu soovime
Veel venna vaikse hauasse. :,:

Viiteid

http://fraater.cfe.ee/file?file=Tartu%20konvent/Cantandi/leinalaul.midi