korp! Fraternitas Estica

Coetus 1930/1931

Gustav Jürgensteinksv! Gustav Jürgenstein

Sünd. 09.07.1908 Tartu
Surn. 23.06.1941 Tallinn, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Hugo Treffneri Gümnaasiumi 1928. aastal

1929 2. Soomusrongirügement, reservlipnik
JÜRGENSTEIN, Gustav, Anton ka Jürgenštein, s. 09.07.08 Tartu, keskh., ajakirjanik, arr. 17.01.41 Tallinn, Luise 5-15, trib. 04.06.41 §19-58-1a; surmaotsus, surn. kinnip-k. Katse põgeneda Soome. Avaldatud uuesti. [11500-E]

Robert Kannukenevil! Robert Kannukene

Sünd. 14.02.1910 Vana-Antsla v., Võrumaa
Surn. 14.06.1992 Keila, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Hugo Treffneri Gümnaasiumi 1929. aastal
ThM. usuteadus, Tartu Ülikool, 1935
dr.h.c., EELK Usuteaduse Instituut, 1980

1932 sai Tartu Ülikooli auhinnaliste tööde võistlusel oma töö " Psühhoanalüüsi metafüüsilised eeldused " III auhinna
1936 õppis Tartu Ülikoolis võrdlevat usuteadust
1938 teaduslik stipendiaat Berliini ja Groningeni, 1939 Pariisi ülikoolis
1939-1940 TÜ õppejõud
1940-1989 EELK Usuteaduse Instituudi võrdleva usuteaduse professor
1942-1943 Pöide, Muhu ja Saaremaa Jaani koguduste õpetaja
1944-1978 Urvaste koguduse õpetaja
1944-1949 Karula koguduse õpetaja
1949-1978 Võru praost
1978-1989 Keila koguduse õpetaja ja Lääne-Harju praost


Robert Kannukene sündis 14. veebruaril 1910 a. Võrumaal Karula kihelkonnas Vana-Antsla vallas Puusmetsa talus, mis asub praegu Valga maakonna Karula valla territooriumil. Tema vanemad pidasid seal 47 hektarilist talu, kus oli palju metsa ja heinamaad. Talu oli eeskujulikus korras.

Rober Kannukene kirjutab oma eluloos lapsepõlvest nõnda: "Enne karjapoisipõlve tuli juba asuda kooliteele. Viieaastaselt saadeti mind lähedal Raadi talus asuvasse külakooli. Lugemine oli juba kodus kätte õpitud. Kooliajast meenub vaid niipalju, et õpetaja, keda hüüti ”külma preiliks”, tulles kord oma sõbratari matustelt, luges ette luuletuse, mis oli seal ette kantud: "Lang´vate leht´ega lähed sa hauda, Mulda sind matame, Liidia"".

Kuna Roberti kaks vanemat õde õppisid Karula Kõrgemas Kihelkonnakoolis (seda kooli kutsuti “köstri kooliks”), saadeti ka tema sinna õppima. Koolitöö toimus seal vene keeles ja ka õpikud olid venekeelsed. Robert kirjutab, et raske oli aru saada ja seetõttu jäi kooliõpetus nõrgaks ning seetõttu kadus ka huvi õpetatava vastu. Õpilaste karistamine köstri poolt oli igapäevaseks asjaks. Ühes klassiruumis oli kuus klassi ja kuna kõik pingid ei mahtunud klassiruumi, tuli istuda vanemate õpilaste süles.

1920 a. astus Robert Hugo Treffneri Gümnaasiumi ja hakkas parlleelselt õppima klaverimängu Tartu Kõrgemas Muusikakoolis. Ta osutus väga heaks kontsertmeistriks. Kooliajast meenutab Robert, et õpetajad olid valitud ja nende eruditsioon jättis sügava mulje. Usuõpetajaks oli Gustav Rutopõld, kes oskas tekitada aine vastu õpilastes huvi, nii et samaaegselt koos Kannukesega asusid paljud koolivennad usuteadust õppima, nende seas Hark, Võõbus, Tõldsepp, Kara, Teras, Kiisk, Küla jt.

Tartu Ülikooli usuteaduskonda astus Robert Kannukene 1929 a.sügisel. Õppimine tekitas huvi ja õige pea kirjutas Robert töö psühhoanalüüsi kohta. Erilist huvi tundis ta Tennmann-Teichmülleri usufilosoofia vastu. Magistritöö kirjutas teemal “Kristlik Jumala mõiste”. Ülikooli lõpetas ta 1935 a., abiellus 23. augustil 1936 aastal Leontine-Erika-Vilhelmine Kallassega Karulast. Perre sündis 3 last: Leiti, Ants ja Peeter. Magistritöö juhendaja prof. Eduard Tennmanni ettepanekul kinnitati ta ülikooli valitsuse poolt esialgu diplomeeritud edasiõppijaks 1936 a., siis kodumaiseks stipendiaadiks 1937 a. ja järgnevalt välismaiseks stipendiaadiks aastateks 1938-1939. Ta täiendas ennast Berliinis professorite Gruehni (usupsühholoogia), Witte (Kreeka usund ja budism) ja Wobbermini (dogmaatika) juures. Hollandis, Groningenis, professorite Aaldersi (usufilosoofia), van der Leeuw (usufenomenoloogia) ja Haitjema (kirikulugu) juures. Pariisis, Sorbonne`is Maussi (eskimo usund), Gogueli (Uus Testament) ja Monnier (islam) juures.

1. septembril 1939 a. Jõudis Robert tagasi oma isakoju koos abikaasa Erika ja Pariisis sündinud tütre Leitiga. 1941 aastal sooritas konsistooriumis pro ministerio katsed, et tulla kirikusse tööle kirikuõpetajaks. Algas sõda ja uus võim sulges Tartu Ülikooli usuteaduskonna. Kuna Robert oli saanud ettevalmistuse ülikoolitööks, ei olnud tal peetud prooviaastat, ja koguduse õpetaja ordinatsioon puudus.

Robert hakkas tööle kooliõpetajana Vaabina algkoolis. Koguduse õpetaja ordinatsioon toimus 25. jaanuaril 1942 a. Otepää kirikus. 1,5 aastat teenis ta Saaremaal Pöide, Muhu, Saare-Jaani kogudust. 1944 aastast asus Robert Kannukene teenima Urvaste kogudust ja 1949 aastal valiti Võru praostkonna praostiks.

Oma eluloos kirjutab ta Urvaste aja kohta nõnda: ”Urvastes oli hea töötada. Kuigi see oli põhiliselt suurte pühade kogudus halbadest liiklusoludest tingituna, oli ta siiski elav. Eriti ilus maastik ja silmapaistvalt meeldiv kirik tegi elu seal armsaks”. Urvaste kogudusele tähendas õpetaja olemasolu raskel nõukogude korra ajal suurt Jumala Õnnistust. Aastatel 1944-1978, mil Robert Kannukene Urvaste kihelkonna rahvast teenis, oli võitlus kommunismiga vaimsel pinnal äge. Kusjuures kirikult olid võetud igasugused õigused end kaitsta. Tänu sellele, et Urvaste kogudusel oli tugeva vaimuga õpetaja, säilis kogudus tugevana läbi kogu Nõukogude Liidu okupatsiooniaja.

Kogu Urvaste aja käis Robert Kannukene ka Tallinnas Usuteaduste Instituudis loenguid pidamas. 19. märtsil 1980 a. omistati talle teoloogia audoktori nimetus.

12. novembril 1978 a. toimus Urvaste kirikus Robert Kannukese lahkumisjumalateenistus. Ta asus teenima Keila kogudust ja valiti Lääne- Harju praostkonna praostiks.

Samal ajal jätkas ta tööd EELK Usuteaduse Instituudi professorina.

Robert Kannukene lahkus igavikku 14. juunil 1992 aastal Keilas. Matusetalitus toimus Urvaste kirikus, kust ta saadeti oma kodukalmistule Karulasse.

Harry Lindvil! Harry Lind

Sünd. 23.03.1910 Rapla
Surn. 08.11.1976 USA

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Reaalkooli 1928. aastal
veterinaarmeditsiin c. l., Tartu Ülikool, 1936

Sõjaväeteenistus
27.11.1929 teenistus 1. Jalaväerügement, reservi arvamine, lipnik
10.03.1930 Kaitseliidu Tallinna malev, Kalevi malevkonna VII (sportlaste) kompanii, III rühma pealik (kinnitamine), reservlipnik

Valdeko Mällovil! Valdeko Mällo

Sünd. 06.02.1908 Tartu
Surn. 25.02.1975 Tartu, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Hugo Treffneri Gümnaasiumi 1930. aastal
õigusteadus, Tartu Ülikool

1931-1938 - kuulus konvendi korvpallimeeskonna koosseisu
Ei lõpetanud ülikooli

Maetud 01.03.1975 Tartu Maarja kalmistule

Valter Peremvil! Valter Perem

Muud nimed: s. Bremann

Sünd. 11.03.1909 Paasvere v., Virumaa
Surn. 18.09.1956 Göteborg, Rootsi

Haridustee:
Lõpetas Rakvere Gümnaasiumi 1928. aastal
majandus, Tartu Ülikool, 1937

1943 Tapa linnapea, Tapa Ühispanga juhataja
1944 Rootsi
Pojad: Jüri Perem, sünd. 30.08.1936, iur. , c.1957/58
Jaagup Perem, sünd. 29.04.1939, iur., c.1959/60

Karl Rataseppvil! Karl Voldemar Ratasepp

Sünd. 18.07.1906 Tartu
Surn. 22.05.1980 Oceanside, USA

Haridustee:
Lõpetas Tartu Õhtugümnaasiumi 1930. aastal
LL.B. õigusteadus, Tartu Ülikool, 1940

Talu- ja veskipidaja Kärsal (Ahja v.)
1944 Saksamaale
1949 USAsse

Toomas Reisikb!vil! Toomas Reisik

Muud nimed: Johannes August Resik, Reesik

Sünd. 07.10.1910 Keila
Surn. 27.12.1957 Tallinn, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Kaarli Koguduse EÜGi 1930. aastal
õigusteadus, Tartu Ülikool

Maetud Tallinnas Rahumäe kalmistule 01.02.1958.a.

Julius Ridalauvil! Julius Ridal

Muud nimed: s. Bergstein

Sünd. 25.01.1910 Rae v., Harjumaa
Surn. 29.04.2004 Montreal, Kanada

Auvilistlaseks valitud 2002. aastal
Haridustee:
Lõpetas Jakob Westholmi Gümnaasiumi 1928. aastal
BA. ettevõttemajandus, Sir George William's University (Kanada)
LL.B. õigusteadus, Tartu Ülikool, 1933

1929-1933* TÜ, õigusteadus

1933-1934 kohtuameti kandidaat
1934-1935 vandeadvokaadi E. Jürmanni abi
1935-1938 vandeadvokaadi E. Sonini abi
1938-1940 vandeadvokaat Tallinnas
1944 Rootsi, hiljem siirdus Kanadasse

Valentin Saukasvil! Valentin Ludvig Saukas

Sünd. 13.05.1905 Riia, Läti
Surn. 16.04.1998 São Paulo, Brasiilia

Haridustee:
Lõpetas Harbiini Ida-Hiina Raudteeseltsi PKommKi 1923. aastal
keemia, Tallinna Tehnikaülikool, 1938

Kohtla-Järve põlevkivitööstuse keemik
1944 lahkus Eestist, hiljem Brasiiliasse, karusnahatööstuse keemik-juhataja

Lapsed: poeg Jüri, sünd. 1939
poeg Leiger, sünd. 1940, c.1966/67
poeg Valentin, sünd. 1943, c.1966/67
tütar Marina

Rudolf Sõbervil! Rudolf Sõber

Sünd. 02.05.1906 Tartu
Surn. 08.07.1963 Riccione, Itaalia

Haridustee:
Lõpetas Hugo Treffneri Gümnaasiumi 1926. aastal
LL.D. õigusteadus
LL.B. õigusteadus, Tartu Ülikool, 1933

Sündis 02.05.1906 Tartus riigiametniku pojana. Noorus möödus suuremalt osalt maalt, kuna ema oli talutütar Tartumaalt. Ema suri 1912. Õppinud Tartu III algkoolis, Linnakoolis ning Hugo Treffneri Gümnaasiumis. 1926 astus Tartu Ülikooli õigusteaduskonda ning korporatsiooni Rotalia.

1927 teenis sõjaväes 2. diviisi suurtükiväe 4. grupis ning lõpetas Sõjakooli lipnikuna. Sõjaväeteenistus ning eraelu hoidsid teda ülikoolist eemal kuni 1930. aastani, mil võttis õppetöö tõsiselt käsile ning lõpetas Tartu Ülikooli 1933.

27.10.1930 võeti Rudolf vastu Fraternitas Estica rebaseks ning 22.03.1931 tegevliikmeks. Korporatsioonis pidas 1931 ja 1932 suvevaheajal asjaajaja, 1931-II kirjatoimetaja, 1932-I abiesimehe, 1932-II ja 1933-I esimehe ja EKLi esimehe ametit. 07.05.1933 võeti Rudolf vastu Vilistlaskogusse, kus oli 1934 ja 1935 ka juhatuses.

Üliõpilasena võttis Rudolf osa mõningate akadeemiliste ühingute ja seltside tööst, kusjuures pikemalt oli ta Akadeemilise Õigusteaduse Ühingu ja Akadeemilise Hõimuklubi juhatuses. Üliõpilaskonna tegevusest võttis ta osa Edustuse ja üliõpilaskonna juhatuse liikmena 1931-1932.

Alates 1924. a. oli Rudolf Kaitseliidu liige ning alates 1932 Kaitseliidus juhtivatel kohtadel. Samuti oli ta Tartu Suurtükiväe divisjoni formeerijaid.

1934 kohtuministeeriumi assistent
1934-1935 Tallinna Keskvangimaja abidirektor
1936-1937 Haapsalu Vangimaja direktor
1938 -1940 Pärnu Vangimaja direktor

Abiellunud 09.07.1935 Luise Koolmeistriga, millisest abielust sündis 03.05.1936 poeg Jaak.

1944 põgenes Rootsi.

Oskar Tammingvil! Oskar Tamming

Muud nimed: Zubba, Tsuba

Sünd. 01.07.1903 Vastse-Kuuste v., Tartumaa
Surn.

Haridustee:
Lõpetas Hugo Treffneri Gümnaasiumi 1927. aastal
LL.B. õigusteadus, Tartu Ülikool, 1934

1927-1934* TÜ, õigusteadus

August Tikkmannvil! August Voldemar Tikkmann

Muud nimed: Tikman, Tittmann

Sünd. 11.08.1908 Saksi v., Virumaa
Surn. 22.06.1983 Stockholm, Rootsi

Haridustee:
Lõpetas Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1930. aastal
õigusteadus, Tartu Ülikool, 1942

vil! Herman Tuberg

Sünd. 03.01.1904 Vardi v., Harjumaa
Surn. 02.04.1979 Tallinn, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Õpetajate Seminari 1925. aastal
LL.B. õigusteadus, Tartu Ülikool, 1936

1925 Tallinna Õpetajate Seminar
1928-1936 TÜ, õigusteadus*
1949 TÜ, õigusteadus

1925-1926 Kahula algkooli juhataja Virumaal
1926-1928 ajateenistus Eesti sõjaväes
1928-1940 raamatupidaja ja juhtivtöötaja ASis "Rumberg, Tuberg & Co" Tallinnas,
1940-1941 kaubandusametnik Tallinnas,
1941 mobiliseeriti Punaarmeesse,
1942-1946 ohvitser Eesti Laskurkorpuses, Punatähe orden,
1946-1950 Advokaatide Kolleegiumi liige, Tallinna II õigusnõuandla advokaat ja juhataja
arvati 1950 kohtuministri käskkirja alusel poliitilistel motiividel advokatuurist välja.
1950-1955 Tallinna Teede ja Sildade Trusti juriskonsult,
võeti 1955 advokatuuri tagasi,
1955-1965 Tallinna I Õigusnõuandla advokaat ja juhataja
1960-1964 selle juhataja,
pensioneerus 1964.
Töötas ajutiselt veel 1965

Maetud 05.04.1979.a. Tallinna Metsakalmistule

Erich Vihmvil! Erich Leopold Vihm

Sünd. 07.11.1904 Riia, Läti
Surn. 07.11.1978 Tallinn, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Tartu Õhtugümnaasiumi 1925. aastal

Kaadriohvitser, 1940 leitnant.
1941-1945 Nõukogude armees
1974 Tallinna 36. keskkooli majandusjuhataja

Maetud 12.11.1978.a. Tallinna Metsakalmistule