korp! Fraternitas Estica

Kungla rahvas

Muusika:
K. A. Hermann
Sõnad:
F. Kuhlbars

Kui Kungla rahvas kuldsel a’al
Kord istus maha sööma,
Siis Vanemuine murumaal
Läks kandlelugu lööma.

:,: Läks aga metsa mängima,
Läks aga laande lauluga. :,:

Sealt saivad lind ja lehepuu
Ja loomad laululugu,
Siis laulis mets ja meresuu
Ja Eesti rahva sugu.

Läks aga ...

Siis kõlas kaunis lauluviis
Ja pärjad pandi pähe.
Ja murueide tütreid siis
Sai Eesti rahvas näha.

Läks aga ...

Ma laulan mättal, mäe peal
Ja õhtu hilja õues,
Ja Vanemuise kandle hääl,
See põksub minu põues.

Läks aga ...