korp! Fraternitas Estica

Ma lätsi läbi Tsergo külä

Muusika:
rahvalaul Setomaalt

:,: Ma lätsi läbi Tsergo külä
Kats pool versta edasi. :,:

Refr.:
:,: Ai kõssa-kõnna, kõssa-kõssa-kõnna
Kats pool versta edasi. :,:

:,: Siis tulli vasto pimme mets
Kos neio eläsi. :,:

:,: See neio pühkse murro
Ja pallõi jummalat. :,:

:,: Oh, Esä kõrgõh ülevah
Pane minnu mihele! :,:

:,: Kas sepale või sellile
Või vana juudile! :,:

:,: Kui sepp ei võta, siis selli ma ei taha
Ja juudile ma ei läe! :,:

:,: Sääl tulli illos seto poiss
Kel kaalah hõppõ kell. :,:

:,: Ta tõiõ pika pudeli
Ja andsõ esäle. :,:

:,: Siis esä rüübäs pudelist
Ja imä limpsas kiilt. :,:

:,: Siis ütel Kat'a minolõ
"No, Ivvo kuis sis om?" :,:

:,: Ja kui ma Kat'ah mudsahti
Ta lausu’õi sõnagi. :,:

:,: Om illos minno Kat'ake
Om illos nii ku tui. :,:

:,: Om illos minno Kat'ake,
om kuri nii ku kull! :,: