korp! Fraternitas Estica

Kuldrannake

Muusika:
A. Läte
Sõnad:
A. Reinvald

Kuldrannake
mil jõuab laev su kaldale!
Ju vara kalli koiduga
su poole võtsin purjeta',
silm siiski kallast veel ei näe
siit üle kõrge lainemäe.

Kuldrannake
mil jõuab laev su kaldale!
Siin alles võõra ilma piir,
ei läigi ranna siniviir
sealt üle elumere vee,
kus lõpeb igav laevatee!

Kuldrannake
mil jõuab laev su kaldale!
Ma ohkan siin kui väsind lind,
oh otsatu on merepind!
Ei tuul mu laeva lendes a'a,
ei mina iial randa saa!

Kuldrannake
mil jõuab laev su kaldale?
Küll õhtueha paiste sees
sind näen sinetamas ees,
oh, siiski raske elutee -
ta lõpeb üle merevee!