korp! Fraternitas Estica

Ma, sõbrad, jooksvavalust murtud

Muusika:
saksa viis
Sõnad:
tõlkinud J. Poska

Ma, sõbrad, jooksvavalust murtud,
Jõud puudub juua teiega,
:,: Võib-olla siinses tühjas ilmas
Jäänd vähe mulle elada. :,:

Mind sinna kõrtsi sängitage,
Kus tihti olin täis kui kaan,
:,: Nii haud te mulle valmistage,
Et aamist ikka juua saan! :,:

Oh, ärge kelli helistage,
Kui hauda mind te kannate!
:,: Vaid ainult klaase kõlistage —
See kõige armsam minule! :,:

Kuub, püksid, juutidele müüge
Ja viina ostke joodikuil’!
:,: Täis surnutena papid pange —
See piduks minu surnuluil’! :,:

Mu haual sõnu pole vaja,
Kus sündis, kuidas elas siin —
:,: Vaid lihtsalt, lihtsalt nimetage:
Tal kõige armsam oli viin! :,:

Kui täidate mu viimsed soovid,
Siis õnnelikuks mina saan,
:,: Ja terve aami tublit viina
Teil’ teisest ilmast läkitan! :,:
Jah, läkitan!