korp! Fraternitas Estica

Maid ja rahvaid maha jättes

Maid ja rahvaid maha jättes
Rōōmsalt koju poole tōttes.
Opaa, kōrtsinaise zhopa, ehehee.
Tee peal tahtis pätt mind tappa,
Õnneks jōudsin kōrtsituppa
Opaa, kōrtsinaise zhopa, ehehee.

Aga rong, se sōitis tsuh-tsuh-tsuh
Ja Piilupart oli rongijuht
Ja rattad tegid ra-ta-taa
Ja Piilupart jäi tuk-tuk-tuk-tukkumaa, ahahaa...

Kōrtsitoas oli ōhk nii kibe,
Õllest, viinast pōrand libe.
Opaa, kōrtsitoa zhopa, ehehee.
Otsiti seal kōnemehi,
Kellest kōrts ka polnud tühi.
Opaa, kōnemehe zhopa, ehehee.

Aga rong, se sōitis tsuh-tsuh-tsuh...

Saadi kätte koolipapa,
Tassiti ta rahva ette.
Opaa, koolipapa zhopa, ehehee.
Räägiti seal vanast ajast
Ja ka meie lunastajast.
Opaa, lunastaja zhopa, ehehee.

Aga rong, se sōitis tsuh-tsuh-tsuh...

Ukse vahelt paistis pilu,
Kõrval toas oli nääri-ilu
Opaa, näärivana zhopa, ehehee.
Mehed jooksid habe orvis
Näärikuuse peale tormi.
Opaa, näärikuuse zhopa, ehehee.

Aga rong, se sōitis tsuh-tsuh-tsuh...

Oh, sa ōnnistaja hoia,
Kes sai koogi, kes sai saia,
Opaa, ōnnistaja zhopa, ehehee.
Kes sai koogi, kes sai saia,
Kes sai väikse prääniku.
Opaa, prääniku zhopa, ehehee.

Aga rong, se sōitis tsuh-tsuh-tsuh...

Talve all oo välku vähe -
Anna kuradile pähe !
Opaa, vanatühja zhopa, ehehee.

Aga rong, se sōitis tsuh-tsuh-tsuh...