korp! Fraternitas Estica

Reb! laituse laul (Fr. Estica)

Kõu ja pikker, tulge appi,
Sõnadest ei enam aita!
Vanatühi maa peal käinud,
Rebane meil hukka läinud!
Tulge kõuemürinaga,
Tulinoolte vihmaveega
Vanatühja kimbutama,
Tühja jälgi hävitama!

Viiteid

https://fraater.cfe.ee/file?file=Cantusbuk/Reb!%20laituse%20laul%20-%20auvil!%20A.Elmik%2014.06.12.m4a