korp! Fraternitas Estica

Noormaja laituse laul (Fr. Estica)

:,: Juhtund täbar lugu, :,:
Häbistud me uhke sugu.
:,: Taara, saada Ahti, :,:
Et me häbist saaks veel lahti!
:,: Joo, noormaja, joo! :,: