korp! Fraternitas Estica

Kui õhtu akna taga

Muusika:
saksa viis
Sõnad:
L. von Reichert/rahvasuu

Kui õhtu akna taga, kakskümmend üks lööb kell,
ei iialgi veel maga ma voodis tunnil sel.
Siis jätan teaduskrempli ma koju valvele –
:,: konventi nagu templi ma tõttan palvele. :,:

Siin kann täis kanget õlut me keskel ringi käib.
Sest joogist olen võlut’, temast püha vaimu näib.
Kui rüüpan tubli sõõmu, mind miski lendu viib
:,: ja kannab keset rõõmu kui taevaingli tiib. :,:

Kui põue pugend nukrus ja kõigest tülpind meel,
kui viimne sent sul kukrus ehk järgi jäänud veel.
Või kui ehk mõni plika su vastu olnud karm,
:,: siis lunastust toob ikka me õlle õnnis arm. :,: