korp! Fraternitas Estica

Sind surmani

Muusika:
A. Kunileid
Sõnad:
L. Koidula

Sind surmani küll tahan
ma kalliks pidada,
mu õitsev Eesti rada,
:,: mu kaunis kodumaa! :,:

Mu Eesti vainud, jõed,
mu kuldne emakeel,
teid kõrgeks kiita tahan,
:,: ma surmatunnil veel! :,:

Kuis on su pojad vahvad,
nii vaprad, tugevad,
su tütred nagu lilled,
:,: nii õitsvad nägusad! :,:

Ja taevatuul ja päike
sind õitsel hoiavad,
su oma võim ja vägi
:,: sind vaenus varjavad! :,:

Kuid tihti siiski leian
su silmis pisaraid!
Mu Eestimaa, oh looda:
nüüd ajad muutuvad!
Meil tulevased tunnid
veel toovad kinnitust!
Käi kindlalt! Nõua õigust!
:,: aeg annab arutust! :,: