korp! Fraternitas Estica

Kuku sa kägu, kuldalindu

Kuku sa kägu, kuldalindu,
Häälitsele hõbenokka,
Kuku meile kuulutusi,
Häälitsele ilmutusi,
Veeretele laulu vara,
Ketra kuulutuse lõnga,
Kuju kauni aja kangast!

Kui sa ei kuku, kukun ise,
Pajatelen pardikene;
Lasen luige laulusida,
Seitsmekordseid sõnumida
Vanast ajast veeremaie,
Kuldsest ajast kuuldumaie,
Iluajast hiilgamaie.

Läks aga sõnum külge suusta,
Teine laine tüterilta,
Kolmas ranna kaljudelta,
Neljas näkineidudelta,
Viies veteemandalta,
Kuues kuude kudujalta,
Seitsmes saare taadilt, eidelt.