korp! Fraternitas Estica

Hellad vennad

Muusika:
W. A. Mozarti järgi
Sõnad:
M. Veske

Hellad vennad, astkem kokku
Rõõmupidu laua ümber;
:,: Tõstkem klaasid, tõstkem kannud,
Laskem priiust elada! :,:

Lapsepõlve kaunis lootus,
Mis meil põues muiste kasvas
:,: Mängimisel pehmel murul:
Ärka jälle ülesse! :,:

Laena julgust, laena jõudu
Targa tööde toimetusel’,
:,: Vahvusta sa meie vaimu
õnnistuseks isamaal’! :,:

Hellad vennad, tõstkem kannud
Nende meeste mälestuseks,
:,: Kes on tähtsa’ tegudega
Eesti põlve parandand! :,:

Hellad vennad, joogem jälle
Neile hella emadele,
:,: Kes on kannud kangeid poegi,
Kauneid tütreid kiigutand! :,;

Joogem noorte’ neidudele,
Tõstkem üles kannud, klaasid,
:,: Kübart keerutades hüüdkem:
Eesti neiud elagu! :,:

Täitkem kannud ääretasa,
Ohverdagem Eesti mullal’,
:,: Mis on muistsel ajal joonud
Vahva’ eesti meeste verd! :,:

Hellad vennad, joogem jälle,
Sest veel elab eesti sugu
:,: Kasvatades kangeid poegi –
Eesti sugu elagu! :,: